Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα Εργαστήρια «Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» της ΜΟΚΕ Π.Π.

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς), τους αποφοίτους και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος, να συμμετάσχουν στον χειμερινό κύκλο εργαστηρίων Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, που διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων της ΜΟΚΕ Π.Π.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των εργαστηρίων στο σύνδεσμο που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΚΕ.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών - ΜΟΚΕ Π.Π. -
Τηλέφωνο: 
2610 969044
Χρήστες: