Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών: Έλεγχος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Εκλεκτόρων

ΠΡΟΣ: Τους Καθηγητές, Αναπλ. Καθηγητές, Επίκουρους και Λέκτορες του Ιδρύματος

ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την Ανάδειξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με βάση την υπ’ αριθ. 2/14.9.2015 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για την Οργάνωση της Διαδικασίας Ανάδειξης Πρύτανη, σας ενημερώνουμε ότι εδώ έχει αναρτηθεί η κατάσταση των Εκλογέων.

Σας παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των ηλεκτρονικών σας διευθύνσεων, όπως αυτές αναγράφονται στην κατάσταση.

Πιθανές τροποποιήσεις ή προσθήκες να δηλωθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14.00 στο email: helpdesk@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969651,2610-969654  & 2610-962600.

Επισημαίνεται ότι η ψηφοφορία θα μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως εμφανίζεται στον κατάλογο των Εκλεκτόρων.

 

Επισυναπτόμενα: 
Χρήστες: