Προκήρυξη για την κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+  δίνεται η δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας, όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ), να διδάξει, με επιχορηγούμενη μετακίνηση, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχη διμερής συμφωνία (bilateral agreement). Επισυναπτόμενα θα βρείτε: την προκήρυξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, τα κριτήρια επιλογής, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και όλα τα απαιτούμενα έντυπα

 Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2015

Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029
Χρήστες: