Επείγουσα Ανακοίνωση-Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε σε όλους τους φοιτητές του Ιδρύματός μας ότι η υποβολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης λήγει στις 16-10-2015.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τηλέφωνο: 
2610997968
Fax: 
2610 997975
Χρήστες: