«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής για την άρση βλαβών, και αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας του κόμβου των Δικτύων Δεδομένων-Φωνής στο κτίριο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»..

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: