Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας επιχορήγησης και κάθε άλλου εσόδου περιερχομένου στον τακτικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος. Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποθέσεις, διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα και συναλλαγές όλων των Υπηρεσιών και ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

Η Διεύθυνση Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων.
β) Τμήμα Δαπανών.
γ) Τμήμα Ταμείου.
δ) Τμήμα Μισθοδοσίας.
ε) Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων.

Υπεύθυνος

Αν. Προϊστάμενος Αποστολάκης Εμμανουήλ

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη,
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610969061