Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομιών Υπηρεσιών, συγκροτείται από τις ακόλουθες  διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
γ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας.
δ) Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων.

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών συντονίζει και προγραμματίζει τη δράση των υπηρεσιακών μονάδων με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της.

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη,
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα