Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της μεθοδικής και αποτελεσματικής διαχείρισης και του διοικητικού συντονισμού των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις φοιτητών, προγράμματα σπουδών, ίδρυση ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και εργαστηριακών και κλινικών μονάδων, προγραμμάτα μεταπτυχιακών σπουδών, απονομή τίτλων σπουδών, διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συναφών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Σπουδών 
β) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας 
γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Ροδόπουλος

Τηλέφωνο

2610969045

Fax

2610996665