Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Μελετών έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχο και διοίκηση των προβλεπομένων στο πρόγραμμα εργασιών της  Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ., μελετών και τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.

 

Υπεύθυνος

Διευθυντής : Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα