Αρμοδιότητες Τμήματος Δικτύων Δεδομένων - Φωνής :

  • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση της ανάπτυξης των δικτύων δεδομένων φωνής και των σχετικών εφαρμογών.
  • Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του συνόλου των δικτύων δεδομένων φωνής με σκοπό την επίτευξη ποιοτικής, αξιόπιστης και ασφαλούς παροχής υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνονται κυρίως:
  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση υποδομής δικτύων δεδομένων - φωνής.
  • Η διαχείριση βασικών και προηγμένων υπηρεσιών.
  • Η εκπαίδευση διαχειριστών υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών δικτύων Η έκδοση οδηγών χρήσης υπηρεσιών και ενημερωτικών δελτίων
  • Η παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης χρηστών
  • Η υποστήριξη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τοπικών δικτύων στις υπηρεσίες του πανεπιστημίου.
  • Η μέριμνα για την καλή, αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των εν λόγω πληροφοριακών δικτύων.

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Λεκατσάς Γεώργιος ΠΕ Πληροφορικής 2610962602 lekatsas@upatras.gr

Προσωπικό

Αντωνόπουλος Γιάννης Βιομηχ. Πληροφορικής Τ.Ε. 2610962604 antonopi@upatras.gr
Γιαννακόπουλος Βασίλειος Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. 2610962605 vgiannakop@upatras.gr
Ιλαρίδης Παναγιώτης 2631058284 pilarid@upatras.gr
Κασόλα Σοφία ΠΕ, M.Ed Οργάνωσης και Διοίκησης 2610962601 skasola@upatras.gr
Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων Υπάλληλος ΙΔΑΧ 2610962614 email: konstantopoulos@upatras.gr
Μπέκος Βασίλειος Μηχ. ΗΥ & Πληροφορικής 2610962612 vmpekos@upatras.gr
Μωραϊτης Γεράσιμος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής 2610962606 moraitis@upatras.gr
Ορκοπούλου Πολυξένη ΠΕ Πληροφορικής 2610962613 orkopoul@upatras.gr
Παλιάτσας Νικόλαος Τηλεπικοιν. Συστημάτων και Δικτύων Τ.Ε. 2610962608 nikpal@upatras.gr
Πετροπούλου Μαρία Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής 2610962615 mpetrop@upatras.gr
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Πληροφορικής Τ.Ε. 2610962607 kstatho@upatras.gr
Τζομάκα Μαρία ΠΕ Πληροφορικής 2610-962603 mtzom@upatras.gr
Τσιόλιας Αθανάσιος Ηλεκτροτεχνίτης 2610997120 tsiolias@upatras.gr
Φραγκογιάννης Γιώργος 2641074159 gfrago@upatras.gr
Χαβαριώτης Διονύσιος Ηλεκτροτεχνίτης 2610962609 dchava@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτίριο Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
26504 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610962600

email

Τοποθεσία