Αρμοδιότητες Τμήματος Δικτύων Τηλελέγχου Εγκαταστάσεων :

  • Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και ανάπτυξη του δικτύου τηλελέγχου των εγκαταστάσεων και η προώθηση σχετικών εφαρμογών.
  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής του τηλελέγχου και η διαχείριση βασικών και προηγμένων εφαρμογών.
  • Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του όλου συστήματος με σκοπό την ποιοτική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης.

Προσωπικό

Κοτσόπουλος Βασίλειος Τεχνικό Προσωπικό τηλ.: 2610 - 969051 email: vkotsopoulos@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτίριο Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
265 04 Πάτρα
Ελλάδα