Αρμοδιότητες Τμήματος Δικτύων Τηλελέγχου Εγκαταστάσεων :

  • Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και ανάπτυξη του δικτύου τηλελέγχου των εγκαταστάσεων και η προώθηση σχετικών εφαρμογών.
  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής του τηλελέγχου και η διαχείριση βασικών και προηγμένων εφαρμογών.
  • Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του όλου συστήματος με σκοπό την ποιοτική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης.

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Δρ. Δημήτριος Μπάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, MBA, MSc bakdim@upatras.gr 2610996627

Προσωπικό

Κοτσόπουλος Βασίλειος Τεχνικό Προσωπικό τηλ.: 2610 - 969051 email: vkotsopoulos@upatras.gr
Σάνης Ανδρέας Ηλ/γος Μηχ/κός τηλ.: 2610 - 996697 email: sanis@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτίριο Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
265 04 Πάτρα
Ελλάδα