Αρμοδιότητες Τμήματος Μηχανοργάνωσης :

  • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση της μηχανοργάνωσης και προώθηση των σχετικών εφαρμογών.
  • Η διαχείριση και ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων και εφαρμογών μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του πανεπιστημίου και η καλή, αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία των συστημάτων και εφαρμογών.
  • Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του συνόλου των εφαρμογών της μηχανοργάνωσης, με την ποιοτική, αξιόπιστη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται κυρίως:
  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής της μηχανοργάνωσης Η διαχείριση βασικών και προηγμένων υπηρεσιών μηχανοργάνωσης .
  • Η εκπαίδευση διαχειριστών τοπικών εφαρμογών και συστημάτων μηχανοργάνωσης.
  • Η έκδοση οδηγών χρήσης υπηρεσιών και ενημερωτικών δελτίων
  • Η παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης χρηστών
  • Η υποστήριξη από σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών μηχανοργάνωσης στις υπηρεσίες του πανεπιστημίου

Υπεύθυνος

Βαλής Χρήστος Προϊστάμενος τηλ:. 2610 - 997996 email: chrisva@upatras.gr

Προσωπικό

Χάψας Αντώνιος Προγραμματιστής τηλ:.2610 – 969088 email:ahapsas@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα