Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας είναι αυτοτελής Οργανική Μονάδα, η οποία παρέχει τη διοικητική υποστήριξη σε θέματα φοιτητικών παροχών και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στη σίτιση, στέγαση φοιτητών Erasmus, ψυχαγωγία και περίθαλψη των φοιτητών. Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων
β) Τμήμα Σίτισης
γ) Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης

Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Ασημακόπουλος Σπυρίδων