Το Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών, θέματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία των φοιτητών, όπως η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία και η ζωγραφική, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με την  Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Επίσης είναι αρμόδιο  για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, προώθηση, συντονισμό και διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στην πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας.

Στο τμήμα λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας.

Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη: Ολυμπία Λόντου τηλ. 2610 997970 fax 2610997975 e- mail: olontou@upatras.gr

Προσωπικό

Λουκάς Σπυρόπουλος (τεχνική υποστήριξη του Χώρου Φιλοξενίας Συχαινών), τηλ. 2610 434820, e-mail: spiropoulos.lou@gmail.com