Αρμόδιο για τη μέριμνα της Υγειονομικής  περίθαλψης των φοιτητών, την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ), καθώς και για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στο τμήμα λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου.  Το Ειδικό Γραφείο ΠΣΥΥ στελεχώνεται από εξειδικευμένα μέλη ΔΕΠ και επιστήμονες με απόφαση της Πρυτάνεως.

Σκοπός του ειδικού γραφείου είναι η διαγνωστική αξιολόγηση ψυχικών διαταραχών, η θεραπευτική παρέμβαση (ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική) και η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πληροφορίες: Ευγενία Χονδρού, τηλ. 2610997968, fax 2610 997975, e-mail: gennicho@upatras.gr

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Κων/νος Ασημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής
Γεωργία Κωνσταντοπούλου, ΠΕ Ψυχολόγος, τηλ. 2610969897, fax: 2610997975, e-mail: healthcons@upatras.gr