Οι αρμοδιότητες της Ομάδας περιλαμβάνουν:

  • τη διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη και την παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος

  • τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επεκτάσεων ή/και διασυνδέσεων με λοιπά πληροφοριακά συστήματα

  • τη διαχείριση χρηστών και ρόλων

  • την υποστήριξη των κύριων και των τελικών χρηστών όλων των υποσυστημάτων

  • την εκπαίδευση των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών στην καθημερινή τους εργασία στο υποσύστημα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών.

  • τη λειτουργία του υποσυστήματος Αρωγής Χρηστών για μέλη ΔΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους και φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών

  •  τη λειτουργία του υποσυστήματος Επιχειρησιακής Ευφυΐας

 

Προϊστάμενος Τμήματος: Χαράλαμπος Φαρμάκης, τηλ. 2610996689, e-mail: cfarmak@upatras.gr

Προσωπικό

Ευφροσύνη Βαρώτσου, τηλ. 2610997980, e-mail: evarotsou@upatras.gr

Ελένη Ευθυμίου, τηλ. 2610962636, e-mail: eefthim@upatras.gr

Παναγιώτα Κανά, τηλ. 2610969118, e-mail: pkana@upatras.gr

Βασιλική Μπακοπούλου, τηλ. 2610962632, e-mail: vbakop@upatras.gr

Ευγενία Μπάρκουλα, τηλ. 2610962635, e-mail: ebar@upatras.gr

Χρήστος Σταυρόπουλος, τηλ. 2610996698, e-mail: xstavrop@mech.upatras.gr