Πρυτανικές εκλογές 2015

Μόλις ένα χρόνο μετά από τις πρυτανικές εκλογές του 2014, λόγω ένστασης συνυποψηφίου της Πρυτάνεως, κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου, το Πανεπιστήμιό μας πρόσφατα διεξήγαγε εκ νέου πρυτανικές εκλογές. Οι νέες εκλογές κατέληξαν σε θριαμβευτική επανεκλογή της Πρυτάνεως, κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου και μάλιστα με διευρυμένη πλειοψηφία.

Οι πρυτανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 έγιναν σε 2 φάσεις. Η πρώτη ψηφοφορία, αυτή τη φορά με 3 υποψηφίους, έγινε την Πέμπτη, 24.9. Σε αυτήν η πρύτανις και καθηγήτρια του τμήματος Ιατρικής, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, έλαβε 257 ψήφους, ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής, Βασίλειος Αναστασόπουλος, έλαβε 203 και ο καθηγητής του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κώστας Ραβάνης, 157 ψήφους, ενώ τα λευκά ήταν 16. Επειδή κανείς από τους υποψηφίους δεν έλαβε το 50%, η εκλογή επαναλήφθηκε την επομένη μεταξύ των δύο πρώτων. Στην εκλογή αυτή, στην οποία καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής, ψήφισαν 649 εκλογείς από τους 713 εγγεγραμμένους (91%), η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου έλαβε 343 ψήφους (53%), ο Βασίλειος Αναστασόπουλος, 285 ψήφους (47%), ενώ βρέθηκαν και 21 λευκές ψήφοι. Το σώμα συνεπώς επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στην κ. Κυριαζοπούλου, επιβραβεύοντας τα πεπραγμένα του πρώτου χρόνου της θητείας της. Οι εκλογές επιβεβαίωσαν επίσης ότι σε ψηφοφορίες που γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, το ποσοστό συμμετοχής είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Το νέο πρυτανικό σχήμα που προέκυψε από την εκλογή αυτή, εκτός των ήδη αναπληρωτών πρυτάνεως (Ν. Καραμάνο, Δ. Πολύζο, Γ. Αγγελόπουλο και Χ. Παναγιωτακόπουλο), είχε μια νέα προσθήκη, τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Χρήστο Μπούρα, που ανέλαβε Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων με ευθύνη την εποπτεία διαχείρισης των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων πλην του Τμήματος Συντήρησης Ελεύθερων Χώρων, καθώς και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών πλην των θεμάτων ενεργειακής αναβάθμισης και αειφόρου ανάπτυξης.