300 ανοικτά μαθήματα

>>Φωτογραφία από την εκδήλωση, διακρίνονται οι συντελεστές του έργου Ν. Αβούρης, Ι. Γιαννούκου, Ε. Ορφανού, Ο. Γεωργιάδου, Α. Κουτουλογένης, Φ. Παπαδάτου, Π. Γεωργίου

Εκδήλωση απολογισμού του έργου των ανοικτών μαθημάτων έγινε στις 27 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε υλικό για πάνω από 300 μαθήματα που είναι πια διαθέσιμα στους φοιτητές και σε όποιον άλλο ενδιαφερόμενο από την ιστοσελίδα opencourses.upatras.gr. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι συντελεστές που έφεραν εις πέρας ένα τόσο δύσκολο έργο.