Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής

Την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015, το Προσωπικό του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών διοργάνωσε εκδήλωση για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα της Παθολογικής Ανατομικής. Πόσοι όμως γνωρίζετε την ειδικότητα των Παθολογοανατόμων; Η Παθολογική Ανατομική συνιστά το συνδετικό κρίκο μεταξύ των βασικών επιστημών και της κλινικής ιατρικής. Ασχολείται με την παθογένεια των νόσων και τη μελέτη των ανατομικών και λειτουργικών αλλοιώσεών τους. Με τις πληροφορίες που λαμβάνει, από τη μακροσκοπική (με γυμνό μάτι) και μικροσκοπική εξέταση υλικού από πάσχοντες και μη ιστούς, η Παθολογική Ανατομική συμβάλλει στη διάγνωση, θεραπεία, παρατήρηση και κατανόηση της εξέλιξης μιας νόσου. Ο Παθολογοανατόμος συνεργάζεται στενά με χειρουργούς όλων των ειδικοτήτων, κλινικούς ιατρούς (παθολόγους, γαστρεντερολόγους, πνευμονολόγους, δερματολόγους, αιματολόγους, ογκολόγους) και ογκολόγους-ακτινοθεραπευτές. Ως εκ τούτου, αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της Ομάδας που παρέχει υπηρεσίες στον ασθενή και η συμβολή του είναι ουσιαστική, εφόσον η παθολογοανατομική διάγνωση διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων, των κλινικών δεδομένων και των χειρουργικών ευρημάτων. Οι γνώσεις του Παθολογοανατόμου δεν περιορίζονται στο αντικείμενό του, αλλά καλύπτουν και ένα ευρύ φάσμα της κλινικής ιατρικής. Ο Παθολογοανατόμος κατανοεί τι θέλει να μάθει ο κλινικός ιατρός και είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και να τον συμβουλεύσει σχετικά με τη βιοψία ή το υλικό εκτομής που εξετάζει. Στην Παθολογοανατομική Έκθεση δεν καθορίζεται απλώς μια βλάβη ως καλοήθης ή κακοήθης, αλλά παρέχονται απαραίτητες πληροφορίες στο χειρουργό, σχετικά με την έκταση της νόσου, το βαθμό κακοήθειας και την επάρκεια της εκτομής. Επίσης, μπορεί να σχολιάζονται η πρόγνωση της νόσου, κατά πόσο είναι αναγκαία επιπρόσθετη θεραπεία και αν αναμένεται η ανταπόκριση της νόσου. Η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής, η εκθετική αύξηση των γνώσεων και η ενσωμάτωση των ολοένα και πιο εξελιγμένων τεχνικών ανέδειξαν την ανάγκη εξειδίκευσης των παθολογοανατόμων σε ορισμένους τομείς, όπως αιμοπαθολογοανατομία, νεφροπαθολογοανατομία, νευροπαθολογοανατομία και δερματοπαθολογοανατομία. Επιπλέον, ο σύγχρονος παθολογοανατόμος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί στη συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των καθηκόντων του, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε αυτήν την εποχή, πρωταρχική πρόκληση αποτελεί η μοριακή βιολογία, η οποία φαίνεται σαν ένας διαφορετικός κόσμος, με διαφορετική γλώσσα και απεικόνιση. Ενδεχομένως η αποδοχή να μην είναι τόσο φυσική, όπως ήταν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και την ανοσοϊστοχημεία, αλλά η σύναψη είναι αναγκαία. Η ελπίδα είναι ότι αυτή η διεπιστημονική προσπάθεια θα έχει ως αποτέλεσμα παθολογοανατομικές εκθέσεις ιδιαίτερα ενημερωμένες, με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και με προγνωστικές και προβλεπτικές εκτιμήσεις.