Αδράξτε την ευκαιρία!

Για Διεθνείς Συνεργασίες!

Tο Πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ χωρών Προγράμματος (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) και χωρών-Εταίρων (χώρες εκτός Ευρώπης), διευρύνοντας τον ορίζοντα συνεργασίας με ΑΕΙ που εδρεύουν σε όλον τον πλανήτη. 

Η κινητικότητα αφορά σπουδές, πρακτική άσκηση (από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19), διδασκαλία και επιμόρφωση.

Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού / ΙΚΥ «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΕ».

Διεύθυνση του ΙΚΥ για τη δράση της «Διεθνούς Κινητικότητας»: http://www.iky.gr/diethnhs-kinhtikothta-gia-foithtes-kai-proswpiko-anwtaths-ekpaideyshs

Για τη συμμετοχή των ΑΜΕΑ μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων: κ. Γκέλυ Παυλοπούλου, τηλ. 2610-996610, intern.rel@upatras.gr

 

Σχετικά Αρχεία

Υπηρεσιακό σημείωμα Ευρ.Επιτροπής για τη Διεθνή Κινητικότητα (KA107) / Call 2015.

Επισυναπτόμενα: