Ημερίδα Η2020 - Συνέργεια Έρευνας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

12/01/2016 - 23:30

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
Συνέργεια Έρευνας – Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Πάτρα, Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016,
Μικρό Αμφιθέατρο Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου
Πανεπιστημίου Πατρών

 

11:30 – 12:00               Εγγραφές

12:00 – 12:10               Χαιρετισμοί, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, κ. Δέσποινα Αδαμίδου

12:10 – 13:00               Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 κ. Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

13:00 – 13:20               Ορίζοντας 2020: Γενικοί κανόνες συμμετοχής Κ. Ευάγγελος Αργουδέλης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

13:20 – 13:50               Διάλλειμα Καφέ

13:50 – 14:10               Eργαλεία για επιχειρήσεις: SME Instrument & Fast Track to Innovation κ. Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

14:10 – 14:30               Οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

14:30 – 15:00               Ελαφρύ γεύμα  - Δικτύωση