Αραιή Κωδικοποίηση πυκνών 3D πλεγμάτων σε Mobile Cloud Computing

>>Προτεινόμενο σύστημα Συμπίεσης/Ανακατασκευής 3D αντικειμένων κατάλληλο για MCC πλατφόρμες

Τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας κ. Αριστείδης Λάλος, Ιάσων Νικόλας (μεταδιδ. ερευνητές), και Κωνσταντίνος Μουστάκας (Επίκ. Καθ.), πρόσφατα κέρδισαν το βρα- βείο της IEEE, για την εργασία τους με τίτλο "Sparse Coding of Dense 3d Meshes in Mobile Cloud Applications" (ISSPIT 2015 Best Paper Award). Παρακάτω μας περιγράφουν την ερευνητική εργασία για την οποία βραβεύτηκαν: 

Ο όρος Mobile Cloud Computing περιγράφει μια νέα δομή διαδικτυακών υπηρεσιών που επιτρέπει την λειτουργία των data centers σε δομές αντίστοιχες του ίντερνετ, επιτρέποντας τη μεταφορά των υπολογιστικών διαδικασιών από τις κινητές συσκευές (π.χ., κινητό τηλέφωνο, tablet ή laptop) σε ένα ιστό κατανεμημένων, καθολικά προσβάσιμων πόρων που χαρακτηρίζονται ως “υπολογιστικό νέφος”. Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί αυξανόμενο ενδιαφέρον από ερευνητές, σχεδιαστές συστημάτων και προγραμματιστές εφαρμογών για την επεξεργασία, μετάδοσή & αποθήκευση τρισδιάστατων (3D) μοντέλων σε MCC πλατφόρμες διευκολύνοντας αρκετές εφαρμογές όπως π.χ., Mobile Cloud Gaming, 3D Tele-immersion ή αναζήτηση 3D μοντέλων με βάση το περιεχόμενο. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος αναπαράστασης 3D αντικειμένων, είναι η χρήση πολύγωνικών μοντέλων που προσεγγίζουν επιφάνειες με τη χρήση 3D πλεγμάτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα νέο σύστημα συμπίεσης / ανακατασκευής 3D αντικειμένων με ελκυστικές ιδιότητες, όπως η χαμηλή πολυπλοκότητα κωδικοποίησης και η ασφαλής αποθήκευση σε διαμοιρασμένους αποθηκευτικούς πόρους. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική (Εικόνα 1) επιτρέπει την επεξεργασία των πυκνών πλεγμάτων σε τμήματα και την ανακατασκευή των καρτεσιανών συντεταγμένων του κάθε τμήματος από ένα μικρό αριθμό τυχαίων γραμμικών συνδυασμών. Εκτεταμένες μελέτες αξιολόγησης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μια μεγάλη συλλογή διαφορετικών 3D μοντέλων, δείχνουν ότι το προτεινόμενο συστήματα, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες τεχνικές, επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση στον λόγο συμπίεσης, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά χαμηλότερη πολυπλοκότητα κωδικοποίσης, αλλά και ασφαλή αποθήκευση, ιδιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες σε MCC πλατφόρμες.