Σαν σήμερα τον Ιανουάριο

Με την ανεργία να μαστίζει το ένα τέταρτο του ελληνικού πληθυσμού, ίσως αρκετοί φοιτητές ανησυχούν, αν δεν είναι πλήρως απαισιόδοξοι, για την επικείμενη επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ένα πανεπιστήμιο στοχεύει κυρίως στην επιστημονική κατάρτιση των μελών του, αλλά τροφοδοτεί παράλληλα και το εθνικό εργατικό δυναμικό. Με τη σκέψη αυτή, τέτοια εποχή, στις αρχές του 2000, το Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης του Π.Π. (που έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές –και όχι μόνο– σχετικά με δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλου είδους κατάρτισης, για σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία της σταδιοδρομίας τους) ολοκλήρωσε μια έρευνα με τίτλο «Εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών». Η έρευνα διεξήχθη από το Μάιο του 1998 έως τον Ιούλιο του 1999 και είχε ως αντικείμενό της τους αποφοίτους της εξαετίας 1990-1995. Το 29% των αποφοίτων είχε συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο (53% στην Ελλάδα, 47% στο εξωτερικό). Όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας, το 81% των αποφοίτων ερ-γαζόταν, ενώ το 10% όχι (οι γυναίκες γενικώς βρίσκονταν σε δυσχερέστερη θέση), με τους υπόλοιπους να συνεχίζουν τις σπουδές τους ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Σε μια εποχή, μάλιστα, που το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών 25-30 ετών ανερχόταν σε 22% σε πανελλαδικό επίπεδο, στο Π.Π. το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε μόλις το 10%. Επιπλέον, το 83% των εργαζομένων απασχολούνταν σε εργασία σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους (79% στον ιδιωτικό τομέα και 21% στο δημόσιο), ενώ το 58% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ικανοποιημένο με το επάγγελμά του, το 30% μέτρια ικανοποιημένο και το 12% καθόλου. Ποια θα ήταν, άραγε, τα σημερινά ποσοστά; Μα ας μην αποθαρρυνόμαστε: βλέπουμε διαρκώς πως τίποτα δεν έχει εμποδίσει τους ταλαντούχους αποφοίτους να λάμψουν!