Τιμητική Εκδήλωση για τον Γιώργο Χρυσολούρη

>> Στην φωτογραφία μετά την εκδήλωση διακρίνονται οι αρχές του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος μαζί με τον τιμώμενο: Ο. Κουφοπαύλου, Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Χρ. Παπαδόπουλος, Ν. Ανυφαντής, Ν. Καραμάνος, Δ. Πολύζος, Β. Κυριαζοπούλου, Γ. Χρυσολούρης, Χρ. Μπούρας, Γ. Αγγελόπουλος και Α. Τζες

Ο Γιώργος Χρυσολούρης είναι καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Το Πανεπιστήμιο τον τίμησε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα τελετών στις 1 Μαρτίου για την μακρόχρονη και σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη του Ιδρύματος και την προώθηση της έρευνας. Τον τιμώμενο προσφώνησε η Πρύτανις, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής και ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων. Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως και καθηγητής του Τμήματος Δ. Πολύζος παρουσίασε τον καθηγητή Χρυσολούρη, εστιάζοντας αφενός στη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Μηχανολόγων, του οποίου υπήρξε πρόεδρος επί σειρά ετών, και αφετέρου στην σημαντική συμβολή του στη χρηματοδοτούμενη έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια ο τιμώμενος, αφού ευχαρίστησε, μίλησε με θέμα “Η βιομηχανική παραγωγή ως στοιχείο ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου”. Ανέφερε σχετικά ότι η παραγωγή είναι μια δραστηριότητα που επηρεάζει θετικά την κοινωνία. Κοινωνίες που παράγουν είναι εξωστρεφείς και αναπτύσσονται. Στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά, οι χώρες που η συμβολή της παραγωγής στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι πάνω από το 15% (Ευρωπαϊκός μέσος όρος), ευημερούν. Στη χώρα μας η βιομηχανική παραγωγή έχει πέσει σήμερα από το 12% του ΑΕΠ στο 8%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Ίσως εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν κάποιες από τις αιτίες της κρίσης. Όμως ο καθηγητής κ. Χρυσολούρης δήλωσε αισιόδοξος. Κατ' αρχάς είπε ότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν παράγουμε τίποτα. Έχουμε πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που παράγουν και εξάγουν προϊόντα σε όλον τον κόσμο, ακόμη και στην περιοχή μας. Εστίασε μάλιστα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, την υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στην ευελιξία μας. Μάλιστα στο ανθρώπινο δυναμικό (φοιτητές και ερευνητές) απέδωσε την επιτυχία του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού. Και αυτούς ευχαρίστησε δημόσια με την ευκαιρία της τιμητικής εκδήλωσης.