Σαν σήμερα το Μάρτιο

>>Στη φωτογραφία διακρίνονται ο τότε Πρύτανης καθ. Σ. Κουμπιάς, ο τιμώμενος B. Joseph και η τότε Πρόεδρος του Τμ. Φιλολογίας καθ. Α. Ράλλη  

Ελληνική  γλώσσα: οι απαρχές της αναζητώνται στα βάθη των αιώνων· εντυπωσιάζουν τα στοιχεία της που επιβιώνουν αυτούσια, δε λείπουν όμως και οι αξιοσημείωτες αλλαγές. 
 
31 Μαρτίου του 2008, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας τίμησε τον Αμερικανό γλωσσολόγο Brian Daniel Joseph αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτορα. Ο Brian D. Joseph έχει ποικίλα ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα όμως έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της γλωσσικής αλλαγής, και ιδίως με τις αλλαγές που υπέστη η ελληνική γλώσσα, από τη Μυκηναϊκή μέχρι τη σύγχρονη εκδοχή της. Μελέτησε, επίσης, την  προϊστορία της, τη σύνδεσή της με τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και την αλληλεπίδρασή της με τις βαλκανικές. 
 
Άλλες γλώσσες χάνονται στο πέρασμα του χρόνου, άλλες παραλλάσσονται και μετεξελίσσονται. Είναι κοινός τόπος για τη γλωσσολογία πως η γλωσσική αλλαγή δεν είναι κάτι κακό, μα κάτι φυσικό και αναπότρεπτο, αφού τα σημερινά «λάθη» θα οδηγήσουν στους αυριανούς  κανόνες. Η  επιστήμη της γλωσσολογίας στοχεύει στην αντικειμενικότητα (όπως και κάθε επιστήμη, άλλωστε), στην αντικειμενική περιγραφή, στην επίλυση του μυστηρίου της γλώσσας, διερευνώντας το γιατί υπάρχει, πως διαμορφώνεται, πως εξελίσσεται. Το θέμα της γλώσσας, όμως,  δεν παύει να είναι ευαίσθητο, ιδιαίτερα σε μια  χώρα όπως η  δική μας όπου το γλωσσικό ζήτημα απασχόλησε την επικαιρότητα για αιώνες. Είναι τελικά μία η ελληνική γλώσσα; Είναι περισσότερες; Πολλές φορές οι απαντήσεις κρίνονται και με βάση αυτό που μας συμφέρει,τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το παρελθόν –ή την αποφυγή τους– που θέλουμε να κάνουμε. Συχνά ο πλούτος της γλώσσας μας χρησιμοποιείται ως τεκμήριο για την πολιτισμική μας αξία ή για την τεκμηρίωση της πολιτισμικής συνέχειας. Αρκεί όμως;