Ημερίδα: Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο

Μεταφέροντάς μας λίγο πίσω στο χρόνο, στο πλαίσιο της παρουσίασης και ανάδειξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πάνω στη Δημόσια Υγεία, την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 έλαβε χώρα στην Αγορά Αργύρη αντίστοιχη εκδήλωση.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, μιας και περιείχε σε πρώτο στάδιο εργασίες σε τέσσερα ‘στρογγυλά τραπέζια’, τα λεγόμενα ‘World Cafe’, με θέματα που συσχέτιζαν τη Δημόσια Υγεία με το περιβάλλον. Τα θέματα ήταν τα εξής: ‘Η Δημόσια Υγεία στην εποχή της κρίσης’, ‘Γιατί πρόληψη και όχι θεραπεία’, ‘Καλύτερο περιβάλλον-λιγότερες ασθένειες’ καθώς επίσης ‘Μετακινήσεις πληθυσμών-κοινωνικές προκλήσεις-δίκτυα αλληλεγγύης’.

Έπειτα, τα συμπεράσματα που καταγράφηκαν σε κάθε συζήτηση μεταξύ των πολιτών ποικίλων ειδικοτήτων που συμμετείχαν σε κάθε ‘στρογγυλό τραπέζι’, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην κεντρική παρουσίαση της βραδιάς. Υπήρχαν επισπρόσθετα αρκετές ομιλίες επιστημόνων οι οποίοι προσέγγισαν πολυδιάστατα το συγκεκριμένο θέμα.

Το πλέον αξιοσημείωτο και πρωτότυπο στοιχείο της όλης εκδήλωσης, το οποίο μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλων μας, ήταν το άκρως διαδραστικό κομμάτι μεταξύ των ‘World Cafe’ με την κεντρική ομιλία, στην οποία ακούστηκαν ανησυχίες και προβληματισμοί των απλών πολιτών.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στη φύση όλα τα συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κανένα από όλα αυτά δε βρίσκεται σε απομόνωση. Έτσι, η ατμόσφαιρα, η λιθόσφαιρα, η υδρόσφαιρα καθώς επίσης και η βιόσφαιρα βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση. Και ο άνθρωπος είναι φυσικά ο ίδιος μέρος του περιβάλλοντος, για αυτό ακριβώς το λόγο και το επηρεάζει με τις δραστηριότητές του, ή επηρεάζεται από αυτό. Με τη σειρά του, αυτό έχει πολύπλευρες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Σε καθημερινή βάση το περιβάλλον μας, μέσα στο οποίο είμαστε φιλοξενούμενοι και το οποίο οφείλουμε να σεβαστούμε για να το παραδώσουμε αβλαβές στις επόμενες γενιές, δέχεται τρομερές ανθρωπογενείς πιέσεις. Η υπερκατανάλωση πόρων, σε συνδυασμό με την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη του κάθε τόπου, αποτελούν έναν καταστροφικό συνδυασμό. Επιπλέον, και οι φυσικές πηγές ρύπανσης εντείνουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Κατόπιν ερευνών σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο, έχει διαπιστωθεί ότι η δημόσια υγεία κινδυνεύει. Έτσι, η μελέτη και η πρακτική αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία ενός πληθυσμού μιας κοινωνίας ανάγονται σε ζητήματα καίριας σημασίας. Η επίτευξη του στόχου της δημόσιας υγείας συνεπάγεται τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, μέσα από την πρόληψη ή την θεραπεία της νόσου.

Ένα βασικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν το γεγονός ότι δικαίωμα στη ζωή διαθέτουν όλοι. Ακόμα και σε περιόδους κρίσης όπως είναι η σημερινή θα πρέπει να διασφαλίζεται το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, το οποίο δεν είναι άλλο από την υγεία.