Αναζητώντας το αποτύπωμα του ρεύματος

>>Η ομάδα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μας που διακρίθηκε στον διαγωνισμό. 

Οι φοιτητές του 5ου έτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Αναστάσιος Φωλιάδης, Γιάννης Κριλής, Γιώργος Ρούστας, Φανουρία Αθανασίου και Μαρία Παπαϊωάννου απέσπασαν διπλή διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό IEEE Signal Processing Cup 2016 Global Competition, στον οποίο συμμετείχαν 334 φοιτητές από 23 χώρες χωρισμένοι σε 52 ομάδες. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν στις 20 Μαρτίου 2016 στη Σαγκάη της Κίνας, στο συνέδριο ICASSP 2016 (IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing). Η ομάδα του Τμήματός μας με το όνομα UPatrasECE απέσπασε βραβείο για το κύκλωμα καταγραφής των σημάτων (‘Special Prize for Sensing Circuit System’), καθώς και τιμητική διάκριση (‘Honorable Mention for Overall Excellence’). Το θέμα του διαγωνισμού ήταν ο εντοπισμός της χώρας προέλευσης μιας ηχογράφησης μέσω των αποτυπωμάτων (υπογραφών) που αφήνει το αντίστοιχο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κάθε χώρας παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τη μεταβολή της συχνότητας γύρω από την ονομαστική τιμή των 50Hz ή 60Hz. Αυτό στην ουσία αποτελεί το αντίστοιχο αποτύπωμα (υπογραφή) της χώρας, το οποίο εμπεριέχεται σε κάθε καταγραφή ομιλίας, βίντεο, καρδιογραφήματος, κ.ά. που γίνεται στη χώρα αυτή, ανεξάρτητα αν η συσκευή καταγραφής είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή λειτουργεί αυτόνομα, όπως για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο. Η ανάλυση του σήματος της καταγραφής μπορεί να αποκαλύψει το αποτύπωμα της χώρας, με άμεση εφαρμογή στις ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις μηνυμάτων απαγωγέων ή τρομοκρατών. Πρόσθετα στοιχεία που μπορούν να προκύψουν είναι ο ακριβής χρόνος καταγραφής καθώς και η αυθεντικότητά της.