Σαν σήμερα τον Απρίλιο

>>Προτομή του Αριστοτέλη, 2ος αι. μ. Χ. Ρώμη, Museo Nazionale Romano

Ήδη από το Λύκειο, ο κάθε μαθητής καλείται να επιλέξει τον τομέα που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο: είτε τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, είτε την τεχνολογία και τη «θετική σκέψη». Ο διαχωρισμός είναι τόσο κάθετος που κανείς δεν προσδοκά από έναν μαθητή της θεωρητικής να είναι σε θέση να κάνει μία μαθηματική πράξη, ενώ ένα παιδί της θετικοτεχνολογικής αναμένεται να μην είναι σε θέση να εκφραστεί καθαρά σε γραπτό λόγο, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ των δύο «συμπάντων» ολοένα να περιορίζεται. Το χάσμα αυτό ήρθε να γεφυρώσει το φιλοσοφικό συμπόσιο με θέμα "Επιστήμες - Τεχνολογία - Φιλοσοφία και Κοινωνική Πραγματικότητα" που έλαβε χώρα, σαν σήμερα, στις 1 και 2 Απριλίου του 1989. Επί δύο μέρες, η Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μας πλημμύρισε από ομιλίες επιστημόνων που πραγματεύτηκαν το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα της σχέσης μεταξύ Φιλοσοφίας και Επιστήμης, αναζήτησαν μεθοδολογίες σε κείμενα του Αριστοτέλη –ο οποίος συνδύασε τόσο τη φιλοσοφική όσο και την επιστημονική σκέψη– και όχι μόνο, και προβληματίστηκαν σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της Επιστήμης στην κοινωνία. Πρόεδρος ήταν ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. Μουτσόπουλος, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε και στον πρώτο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Α. Ν. Ζούμπο, ο οποίος, έχοντας σπουδάσει φιλοσοφία, ήταν Καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής, και χάριν του οποίου τελέστηκε ειδική συνεδρία. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις μας υπενθυμίζουν πως δεν υφίσταται απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στις επιστήμες, ενώ ο συγκερασμός τους είναι όχι μόνο θεμιτός μα και αναγκαίος προκειμένου να επιτελέσουν το σκοπό τους, να υπηρετήσουν, δηλαδή, τον άνθρωπο και την κοινωνία.