Μια ιδιωτική ματιά στη δημόσια τέχνη της Πανεπιστημιούπολης Πατρών

>>Η Ομάδα

Στις 21 Απριλίου 2016 ἐλαβε χώρα μία θεατρική performance φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Rob Roznowski, από το Πανεπιστήμιο του Michigan (Michigan State University) και επισκέπτη, με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Η performance είχε τον τίτλο «Ιδιωτική ματιά στη δημόσια τέχνη», και τα κείμενα γράφτηκαν και εκτελέστηκαν σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια Κάτια Σαβράμη, τα μέλη ΕΕΠ Γιάννα Ρωϊλού και Δέσποινα Γεωργακοπούλου, Θεατρικών Σπουδών. Το έργο εξέταζε τους διάφορους τύπους δημόσιας τέχνης που συναντά κανείς σε πολλά σημεία της Πανεπιστημιούπολης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται έργα που έχουν δωρηθεί στο Πανεπιστήμιο, αλλά και έργα που έχει αποκτήσει το ίδιο με δική του πρωτοβουλία, τα διάφορα γκράφιτι που υπάρχουν σε τοίχους του, καθώς και τα μοναδικά στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου που μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της δημόσιας τέχνης. Η εκδήλωση ξεκίνησε από το κτίριο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, όπου μοιράστηκαν χάρτες, προκειμένου να βοηθηθεί το κοινό στην εξερεύνηση των δράσεων ή των «εγκαταστάσεων» στα διάφορα σημεία της Πανεπιστημιούπολης. 

Το αποκορύφωμα ήταν η παρουσίαση του γλυπτού, δίπλα στο κτίριο της Πρυτανείας, που είχε φιλοτεχνήσει και δωρίσει στο Πανεπιστήμιο το μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, από τον ίδιο τον δημιουργό του, καθώς και η τελική performance στον ίδιο χώρο, που επιδίωξε να αναδείξει τη δημόσια τέχνη της Πανεπιστημιούπολης. Υπήρξε πλήθος επισκεπτών–ακροατών, ανάμεσά τους τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, πολλοί φοιτητές και, εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας. 

Σύνταξη: