Σαν σήμερα τον Μάιο

Το Τμήμα Ιατρικής έχει γενέθλια και... το γιορτάζει! Στις 20 Απριλίου ξαναθυμήθηκε την ιστορία του. Πάνε 39 χρόνια (1977) από τότε που ιδρύθηκε μία από τις παλαιότερες σχολές του Πανεπιστημίου μας. Στον Ημερήσιο Κήρυκα στις 8/7/1976, με αφορμή την ανέγερση δεύτερης πτέρυγας στο τότε επονομαζόμενο Κρατικό Νοσοκομείο, ο αρθρογράφος μιλά για μια πιθανή εξέλιξη ώστε «η νέα πτέρυξ καταστή προυπόθεσις της Ιδρύσεως και Ιατρικής Σχολής εν Πάτραις. [...] Πράγμα το οποίον σημαίνει, ότι παρά τοις αρμοδίοις εν Αθήναις αρχίζει να γίνωνται συνείδησις δύο τινά: Πρώτον ότι η χώρα έχει ανάγκην μιας ακόμη Ιατρικής Σχολής. Δεύτερον ότι η Ιατρική αυτή Σχολή πρέπει να ιδρυθεί εις Πάτρας». Και πράγματι, λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, η Πάτρα θα διέθετε πλέον κι αυτή την Ιατρική Σχολή της, ενώ τον Οκτώβριο του 1977 έγιναν δεκτοί και οι πρώτοι φοιτητές. 

Τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 1981, τη λειτουργία της ήρθε να επιστεγάσει και η δημιουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών και των Κλινικών Εργαστηρίων, που επίσης συμπλήρωσαν τον Απρίλιο τα 35 χρόνια λειτουργίας. Όπως μαρτυρεί η εφημερίδα Πελοπόννησος στις 11/4/1981: «Σημειώνεται οπωσδήποτε σημαντική πρόοδος στην όλη επιστημονική συγκρότηση του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών με την έναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών κλινικών. Διακεκριμένοι επιστήμονες, καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πα- νεπιστημίου προΐστανται των κλινικών και μαζί με [...] το άλλο προσωπικό που έχει επιλεγεί ήδη προσφέρουν πολύτιμη υπηρεσία στον τομέα της νοσηλευτικής περιθάλψεως ασθενών τόσον από την πόλη, όσον και από το ύπαιθρο. 

»[...] Παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων πτερύγων, ώστε οι Πανεπιστημιακές κλινικές ν’ αναπτυχθούν σε σημείο που να καταστούν πλήρεις για την εξάσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής. 

»Βεβαίως υπάρχουν κενά στον τομέα της νοσηλευτικής περιθάλψεως στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Η ανέγερση του νέου ειδικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που έχει προγραμματιστεί θα συντελέσει στην αντιμετώπιση πλέον όλων των περιπτώσεων ασθενειών, χωρίς οι πάσχοντες ν’ αναγκάζονται να καταφεύγουν στην Αθήνα, ή ακόμα και στο εξωτερικό.» Άλλο ένα άρθρο σχεδόν προφητικό. Από το 1988 λειτουργεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια από τις μεγαλύτερες νοσηλευτικές μονάδες της χώρας, πλήρως εξοπλισμένη και έχοντας στο δυναμικό της σπουδαιότατο κοινωνικό έργο. Μακάρι και στο μέλλον οι υπηρεσίες να συνεχίσουν να εξελίσσονται και οι ελπίδες για κάτι καλύτερο να συνεχίσουν να εκπληρώνονται.