Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

Στη συνέχεια του αφιερώματος του περιοδικού μας στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου μας, μιλήσαμε με τον καθηγητή κ. Νικόλαο Βοβό, διευθυντή του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της». Πρόκειται για ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που μετρά μόλις 2 χρόνια λειτουργίας και τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αυστηρό χρόνο περάτωσης.
 
Πώς θα περιγράφατε το αντικείμενο του μεταπτυχιακού σας προγράμματος στο ευρύ κοινό; 
 
Το μεγάλο σημερινό πρόβλημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα είναι το ενεργειακό και εξ αυτού το τμήμα που σχετίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια είναι από τα πιο σημαντικά. Για την επίλυση του προβλήματος της ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, η μία αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και η άλλη την αξιοποίηση των νέων πηγών ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η εύρεση νέων πηγών της, όπως είναι οι ανανεώσιμες, για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν χρειάζονται την αναβάθμιση και εξέλιξη των υπαρχόντων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντικείμενο λοιπόν του συγκεκριμένου προγράμματος σχετίζεται με αυτήν την εξελικτική διαδικασία των δικτύων (αυτό που ονομάζουμε έξυπνα δίκτυα (smart grid) ή μικροδίκτυα (microgrid). Για το μετασχηματισμό των δικτύων αξιοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες, γι’ αυτό και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκονται τα υπερσύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τις επικοινωνίες, τον έλεγχο, τα ηλεκτρονικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα το βασικό αντικείμενο του προγράμματος στοχεύει να ερμηνεύσει το μετασχηματισμό των δικτύων και προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία σε όλους τους τομείς του ηλεκτρολόγου μηχανικού.
 
Τι κάνει το μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα να ξεχωρίζει;
 
Για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, όπως εξήγησα προηγουμένως, απαιτείται υπερσύγχρονη τεχνολογία, η οποία παρέχεται σαν γνώση στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές. Θεωρούμε λοιπόν ότι με το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα δίνουμε γνώσεις υπερσύγχρονης τεχνολογίας στους φοιτητές μας και τους κάνουμε ικανούς, βγαίνοντας στην κοινωνία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των γενικότερων σύγχρονων τεχνολογικών προβλημάτων.
 
Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων σας;
 
Όπως εξήγησα, η βασική μας γνώση σχετίζεται με τη σύγχρονη τεχνολογία. Η αξιοποίηση μάλιστα της συγκεκριμένης τεχνολογίας απαιτεί σημαντικό επιστημονικό έργο στη σχεδίαση, δηλαδή, στη διερεύνηση των προβλημάτων και την εκπόνηση της μελέτης, αντικείμενα στα οποία είναι ιδιαίτερα ικανοί οι Έλληνες φοιτητές. Επιπλέον, το ευτύχημα είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των εφαρμογών μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα πολύ μικρό κόστος. Άρα αυτή η τεχνολογία είναι πολύ κατάλληλη για να αξιοποιηθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, διότι με μικρές επενδύσεις μπορούν να παράγουν σημαντικής αξίας έργο.
 
Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία εισαγωγής;
 
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο των εξής:
 
 Βιογραφικό σημείωμα
 
 Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του
 
 Αποδεικτικό στοιχείο επαρκούς ξένης γλώσσας
 
 Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 
 Τίτλο σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης
 
 Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών και οποιοδήποτε άλλο έργο έχει κάνει
 
Προϋπόθεση για την επιλογή του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει έναν ελάχιστο βαθμό διπλώματος 6,5 ή ισοδύναμο αυτού, αν πρόκειται για βαθμολογίες εξωτερικού. Μάλιστα σε περίπτωση που υπάρχει οριακή βαθμολογία, με την έννοια ότι μπορεί να είναι γύρω στο 6,45, γίνεται ειδική συνέντευξη με τον υποψήφιο και συνεκτιμώνται επιπρόσθετα στοιχεία για να αποφασισθεί αν θα γίνει δεκτός ο υποψήφιος. 
 
Επομένως, για την επιλογή του κάθε φοιτητή συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα αξιολογούμε και τους κατατάσσουμε. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις καλούμε σε συνέντευξη και διευκρινίζουμε τα επιμέρους προβλήματα πριν κάνουμε την τελική κατάταξη. Ο ανώτερος αριθμός των φοιτητών που μπορούμε να πάρουμε ανά έτος είναι 40 και στα δύο χρόνια που δουλεύει το πρόγραμμα ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούσε τις προαναφερθείσες αυστηρές προδιαγραφές ήταν χαμηλότερος, οπότε κάναμε δεκτούς όλους όσους πληρούσαν τα κριτήρια. Βέβαια αποκλείουμε πάρα πολλούς γιατί δεν πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος, κυρίως για το δικό τους καλό. Εκείνο που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι να μη μπει ένας φοιτητής μέσα και απογοητευθεί λόγω της δυσκολίας. Θέλουμε ο φοιτητής να μπει στο πρόγραμμα, να πάρει αυτά που είναι να πάρει και να φύγει ενθουσιασμένος, και όχι απογοητευμένος επειδή δεν τα κατάφερε.