Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: