Νέα Τεχνικής Υπηρεσίας

Νέα από τη Τεχνική Υπηρεσία

Κατά το μήνα Μάιο υπεβλήθησαν στο Τμήμα Συντήρησης συνολικά 22 αιτήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν από το προσωπικό του τμήματος λόγω έλλειψης εργολαβιών. Στο τμήμα δεν υπάρχει ειδικότητα για κλιματισμούς και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει μηδενική ικανοποίηση στα συγκεκριμένα αιτήματα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-3 ΈΩΣ 31-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΕΚΚΡΕΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

7

4

3

57,14 %

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

7

6

1

85,71 %

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

4

1

3

25 %

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

4

0

4

0 %

Το ίδιο χρονικό διάστημα αντιμετωπίστηκαν αιτήματα τα οποία δεν είχαν επιλυθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αιτήματα του τελευταίου τριμήνου ανά κατηγορία.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1-3 ΈΩΣ 31-5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΕΚΚΡΕΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

89

66

23

74,15 %

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

83

76

7

91,56 %

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

59

40

19

67,79 %

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

22

0

22

0 %

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Από 6/6/16 θα υπάρχουν ταυτόχρονα εργολαβία συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων, εργολαβία συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων και προμήθεια αντιστοίχων υλικών. Στα πλαίσια αυτών θα γίνει προσπάθεια έγκαιρης αντιμετώπισης των βλαβών που παρουσιάζονται στις εγκαταστάσεις.
  2. Η συχνότητα εμφάνισης βλαβών οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην παλαιότητα των εγκαταστάσεων (ειδικά σε αυτές της ύδρευσης – αποχέτευσης).
  3. Υπήρξε άμεση αποκατάσταση (ακόμα και σε μη εργάσιμες ημέρες) φθορών που παρουσιάστηκαν εξ αιτίας βανδαλισμών – διαρρήξεων σε αρκετούς χώρους του Πανεπιστημίου καθώς και ικανοποίηση αιτημάτων από διάφορα τμήματα στα πλαίσια της εργολαβίας «Αισθητικές και Λειτουργικές Παρεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο», μέσω της οποίας έχουν λυθεί πολλά προβλήματα, π.χ. η απομάκρυνση των αφισών από το Στρούμπειο που είχαν κολληθεί για τις φοιτητικές εκλογές, οι εργασίες στη δεξαμενή οι οποίες θα επιταχύνουν τις εργασίες καθαρισμού της, ελαιοχρωματισμοί χώρων, διαμόρφωση γραφείων, επείγουσες ηλεκτρολογικές εργασίες κ.λπ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι βλάβες ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό τηλεφώνου 2610996666 και κατά τις μη εργάσιμες στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων (τηλ.: 6978188888), επιφυλακής ηλεκτρολόγου (τηλ: 6978188887), επιφυλακής υδραυλικού (τηλ.: 6978188886), αλλά στο τηλέφωνο 2610996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων). 

Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: