Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς

Επισυνάπτονται:

  • Διάγραμμα ενεργειών σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Οδηγίες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός της Πανεπιστημιούπολης
Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων