Η AEGEE στην Πάτρα

>>Στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς κατά τη διάρκεια του Summer University 2016.

 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών και νέων όλων των επιστημών AEGEE (Association des Etats Generaux des Etudiants de L’Europe – γαλλικό δηλαδή, προφέρεται Αεζέ!) είναι μια πανευρωπαϊκή, ανεξάρτητη από πολιτικές κατευθύνσεις, της οποίας η λειτουργία βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών της. Στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και στην αύξηση της κινητικότητας των νέων, δίνοντάς τους ευκαιρίες για ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μέσα από τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των νέων.

Η AEGEE Πάτρα αποτελεί τοπικό παράρτημα της AEGEE-Europe και δραστηριοποιείται από το 1998. Κάθε τοπικό παράρτημα διοργανώνει διάφορες δράσεις είτε σε τοπικό είτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

* Πάνω από 300 πανευρωπαϊκά events το χρόνο, διάρκειας 4-15 ημερών. Εδώ περιλαμβάνονται και τα Summer Universities (SU), διάρκειας 12-15 ημερών, με διάφορες θεματικές όπως περιβάλλον, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, τέχνη και ιστορία, ανθρώπινα δικαιώματα.

* Trainings για την βελτίωση κάποιων δεξιοτήτων, των λεγόμε- νων ‘soft skills’.

* Ημερίδες ευαισθητοποίησης.

Αν θέλεις λοιπόν να:

* Ταξιδέψεις σε 40 ευρωπαϊκές χώρες και να ανακαλύψεις 200 ευρωπαϊκές πόλεις, όχι σαν τουρίστας, αλλά μέσα από τα μάτια ντόπιων συνομιλήκων σου,

* Εξασκήσεις μία ξένη γλώσσα,

* Βρεις άλλους 13.000 Ευρωπαίους πρόθυμους να ανταλλάξετε απόψεις και να υλοποιήσετε τις δικές σας ιδέες, φτιάχνοντας την Ευρώπη όπως εσύ θέλεις να είναι,

* Εξελίξεις τα soft skills σου και να λάβεις μη τυπική εκπαίδευση,

* Βγεις έξω από τη ζώνη ασφαλείας σου και να ζήσεις μια εμπει- ρία που θα θυμάσαι για πάντα,

μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο e-mail μας: patra@aegee.org ή να μας βρεις στη σελίδα μας στο facebook https://www.facebook.com/AEGEE.Patra