Προκήρυξη για την κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2016-2017 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπάρχει διμερής συμφωνία (bilateral agreement).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής «Erasmus+» (συν. 1/2016-17/21-9-2016), η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού αυστηρά για μία εβδομάδα το ανώτερο (5 ημέρες δραστηριότητας και 2 ημέρες ταξιδίου) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.
Το ελάχιστο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες δραστηριότητας.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης. (επισυναπτόμενο 1)
Δαπάνες ταξιδίου:
Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4
Δαπάνες διαβίωσης:
Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν τη πρώτη ημέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία ημέρα ακριβώς μετά τη τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.
• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας.
• Λόγω αλλαγής στην καταβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί με την εκκαθάριση του προγράμματος (προβλεπόμενος χρόνος: έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, 2018).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching

Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching (επισυναπτόμενο 2)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+ https://erasmus.upatras.gr/ (η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από Δευτέρα 26/09/16 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 30/11/2016). Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στο παραπάνω αίτημά μας προκειμένου να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα των προθέσεών σας για μετακίνηση.

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να προωθήσουν τη σχετική προκήρυξη σε όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) του Τμήματός τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (υπεύθυνη κα. Δήμητρα Σταματοπούλου, τηλ.: 2610 969029, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029