Πρόγραμμα Ορκομωσίας Προπτυχιακών Φοιτητών

Επισυνάπτεται το  Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των αντιστοίχων Τμημάτων:
http://www.upatras.gr/el/departments

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων
Κατηγορία: