Σαν Σήμερα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964, με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο Πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Ο στόχος αυτός σταδιακά επιτυγχάνεται, χάρη στην αξιοσημείωτη ερευνητική του δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.

Ήδη από την ίδρυση του, το Πανεπιστήμιό μας υιοθέτησε έναν διεθνή προσανατολισμό και ευρωπαϊκή στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ενταγμένη η συμμετοχή του σε προγράμματα, κοινοπραξίες και συμφωνίες με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς του εξωτερικού.

Με μια ματιά...

Ημερομηνία ίδρυσης: 11 Νοεμβρίου 1964

Πρύτανις: Β. Κυριαζοπούλου

Αναπληρωτές Πρυτάνεως: Ν. Καραμάνος, Χ. Μπούρας, Δ. Πολύζος και Γ. Αγγελόπουλος

Πρόεδρος Συμβουλίου: Χ. Γαβράς

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου: Χ. Γώγος

2 πόλεις: Πάτρα και Αγρίνιο

Προπτυχιακοί Φοιτητές: 30.254 στις 31/8/2015 και επιπλέον οι νεοεισερχόμενοι του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες: 3.825 στις 31/8/2015 και επιπλέον οι νεοεισερχόμενοι του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

24 Τμήματα
161 Εργαστήρια
17 Κλινικές
738 Καθηγητές
164 μέλη Επιστημονικού προσωπικού
372 μέλη Διοικητικού προσωπικού

4,5 Km2 Εμβαδόν