Η ιδρυματική πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τις τρίτες χώρες/εταίρους», ακαδημαϊκού έτος 2016-17 περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις κινητικότητας (μελών ΔΕΠ και φοιτητών) και έτυχε συνολικής επιχορήγησης 170.200,00 €. Ο αριθμός των χωρών-Εταίρων που συμμετέχουν είναι δώδεκα, επεκτείνοντας πλέον τις συνεργασίες του Ιδρύματός μας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος σε 25 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σχέδιο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 διακρίνεται για δυο ποιοτικά χαρακτηριστικά: Το πρώτο είναι ότι ξεκίνησε η συνεργασία μας με χώρες με αυξημένη ανταγωνιστικότητα, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, όπου το Πανεπιστήμιό μας πήρε επτά (7) θέσεις από τις 30 συνολικά που προσφέρονταν στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή σε εθνικό επίπεδο, για όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, διαμορφώνοντας πλέον ένα υψηλό πλαίσιο ερευνητικής και ακαδημαϊκής κινητικότητας. Το δεύτερο είναι ότι οι «ροές» των μετακινήσεων έχουν ισορροπήσει πλήρως, καθιστώντας τις διεθνείς συνεργασίες μας, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, περισσότερο ισότιμες και αποτελεσματικές. Η κινητικότητα αφορά σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές από τους τρεις κύκλους σπουδών, από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου: θα υποδεχτούμε 29 εισερχόμενους καθηγητές και φοιτητές, ενώ θα μετακινηθούν προς τις παραπάνω χώρες 31 μέλη του Πανεπιστημίου μας.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://www.upatras.gr/el/node/6138

 

Διάρκεια: Η διάρκεια του συγκεκριμένου σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες και διαρκεί από την 1η/6/2016 έως τις 31 Μαΐου 2018.