Το Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

»Σύγχρονη φρέζα

Το @UP φιλοξενήθηκε στο Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών από τον πρόεδρο του και καθηγητή του τμήματος Φυσικής, Αλέξανδρο Βραδή, ο οποίος μας ξενάγησε στο χώρο με τον εξοπλισμό του (ο οποίος το καθιστά ένα από τα πληρέστερα μηχανουργεία στην ευρύτερη περιοχή), και μας μίλησε για τη λειτουργία του.

Πότε ιδρύθηκε το Μηχανουργείο και ποια είναι η λειτουργία του;

Το Μηχανουργείο Υποστήριξης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΥΕΔ) ιδρύθηκε το 1991, με σκοπό την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας σε μηχανουργικές κατασκευές. Στεγάστηκε στον υπόγειο χώρο του τμήματος Φυσικής και ξεκίνησε τη λειτουργία του με δύο συμβατικές εργαλειομηχανές (έναν τόρνο και μία φρέζα) και στοιχειώδη μέσα συγκολλήσεως μετάλλων (οξυγονοκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση). Το πρώτο προσωπικό απασχολήθηκε με σύμβαση έργου από την Επιτροπή Ερευνών. Τα έσοδά του προέρχονταν κατά ένα μέρος από τις Τακτικές Πιστώσεις του Ιδρύματος και κατά το υπόλοιπο από χρέωση με ένα χαμηλό κόστος με βάση τις απαιτούμενες εργατοώρες και το κόστος των υλικών.

Σύντομα το μηχανουργείο, με την υποστήριξη όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών, αναπτύχθηκε σημαντικά και απέκτησε σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό, έτσι που σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί σε εξειδικευμένες ανάγκες μηχανουργικών κατασκευών.

Ποια άτομα απασχολούνται στο Μηχανουργείο;

Σήμερα στο μηχανουργείο υπάρχει ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του ΤΕΙ που ασχολείται επί μία δεκαετία περίπου και είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των εργαλειομηχανών CNC. Επίσης στο σχεδιαστικό μέρος, τον προγραμματισμό και τη γραμματειακή υποστήριξη την έχει αναλάβει απόφοιτος του τμήματος εφαρμοσμένης πληροφορικής. Κατά καιρούς στο μηχανουργείο προσφέρουν έργο και τελειόφοιτοι φοιτητές τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ, εκτελώντας παράλληλα και τις διπλωματικές τους εργασίες.

Η λειτουργία του επιβλέπεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, αποτελούμενη από εμένα ως πρόεδρο, το Διονύση Δραΐνα, καθηγητή Ιατρικής και τον Ιωάννη Καούρη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών.

Ποιοι είναι οι χρήστες του;
Το ΜΥΕΔ χρησιμοποιείται για κατασκευές, συντήρηση και επισκευές ερευνητικού εξοπλισμού από ερευνητές του Πανεπιστημίου μας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι χρήστες, αφού περιγράψουν την ερευνητική συσκευή που χρειάζονται, παίρνουν και σχετικές συμβουλές από το έμπειρο προσωπικό του ΜΥΕΔ για τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιήσουν καθώς και για ενδεχόμενες τροποποιήσεις/βελτιώσεις στο σχεδιασμό, ούτως ώστε η κατασκευή να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Tο μηχανουργείο σήμερα εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ερευνητών του Πανεπιστημίου μας από διάφορα Τμήματα όπως το Τμήμα των Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών, των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, των Χημικών Μηχανικών, το Φυσικό, Χημικό, Γεωλογικό και άλλα. Λόγω της εξειδίκευσης που έχει αποκτήσει, η δραστηριότητά του έχει επεκταθεί και σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα εκτός του Πανεπιστημίου μας, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρω το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, την Advent Technologies, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλα.

Ποια είναι τα οφέλη για το Πανεπιστήμιο από τη λειτουργία του Μηχανουργείου;

Το Μηχανουργείο συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων, δεδομένου ότι χρεώνει 25-30€/εργατοώρα έναντι 60-100€ των ιδιωτικών μηχανουργείων της Πάτρας ή της Αθήνας, ενώ έχει εξασφαλίσει καλές τιμές στα χρησιμοποιούμενα υλικά, λόγω της μακρόχρονης και αξιόπιστης συνεργασίας του με προμηθευτές. Επίσης λόγω του ότι λειτουργεί εντός της Πανεπιστημιούπολης παρέχει εξαιρετική ευκολία πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους χρήστες, καθώς και ευελιξία στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ενδεχόμενη τροποποίηση των κατασκευών και εν γένει στενή συνεργασία με το προσωπικό σε όλες τις φάσεις υλοποίησης μιας κατασκευής

Τέλος, να τονίσουμε ότι οι βασικές αρχές του Μηχανουργείου απέναντι στους χρήστες παραμένουν πάντα η ποιότητα και η αξιοπιστία στις κατασκευές, η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και οι χαμηλότερες τιμές.