Προκήρυξη ERASMUS+ για σπουδές 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility, όπου θα πληροφορηθούν σχετικά με το πρόγραμμα.

Προκειμένου να ενημερωθούν για τα Πανεπιστήμια που μπορούν να επιλέξουν, στη διεύθυνση https://erasmus.upatras.gr/agreements, έχουν αναρτηθεί οι ισχύουσες Διμερείς Συμφωνίες που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο Πατρών με Ιδρύματα του εξωτερικού (κλικάροντας τις αντίστοιχες σχολές). Οι σελίδες θα επικαιροποιούνται συνεχώς.

Στη συνέχεια παρακαλείστε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Προσοχή: Το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα αναρτηθεί από τη Γραμματεία!

Επισυνάπτεται υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 1- 15 Μαρτίου 2017

Η ενημερωτική εκδήλωση για το Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2017 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο έχει αναρτηθεί στο: https://uptv.upatras.gr/erasmus2017/

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
κ.Δήμητρα Σταματοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610-969029
Κατηγορία: