ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
25/05/2017 - 11:00 έως 27/05/2017 - 11:00