Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτείνει παρεμβάσεις για τη Ναύπακτο

>>Από τα εγκαίνια της έκθεσης: ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Μαμαλούκος παρουσιάζει τις προτάσεις.

Την Πέμπτη, 6 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης του ερευνητικού προγράμματος εNAF του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, επιστημονικός υπεύθυνος του οποίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Μαμαλούκος. Το πρόγραμμα έχει ως ευρύτερη προβληματική την διερεύνηση και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του «σύγχρονου» και «ιστορικού» αστικού τοπίου μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογιών σχεδιασμού και έρευνας απαλλαγμένων από στερεότυπα δίπολα, όπως ανάπτυξη - συντήρηση, παράδοση - πρόοδος, σύγχρονο - ιστορικό. Χώρος μελέτης του αποτελεί ο οικισμός της Ναυπάκτου. Στην έκθεση με θέμα «Αναγνώριση, Τεκμηρίωση, Καταγραφή-Προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου» παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος. Η έκθεση φιλοξενείται στο Φετιχιέ Τζαμί, περιλαμβάνει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ενεργοποιεί τον επισκέπτη καλώντας τον να ψηφίσει στο τέλος μία από τις τρεις ενδεικτικές προτάσεις.
Διάρκεια Έκθεσης: 6 Απριλίου - 11 Ιουνίου 2017, Φετιχιέ Τζαμί, Ναύπακτος.
Πληροφορίες: www.enaf.gr