Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

>>Αναγόρευση της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μετά από πρόταση του Τμήματος.

Πείτε μας μερικά σημεία-σταθμούς για το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

Πρώτο σημείο-σταθμός, η ίδρυση το 2004 ως Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα το Αγρίνιο. Λειτούργησε στο πλαίσιο της  Διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Δεύτερο σημείο-σταθμός, μετά τις ρυθμίσεις του σχεδίου «Αθηνά» το 2013, η ένταξη στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, μαζί με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα), Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο). Tο 2009 είχε μεσολαβήσει η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, στο οποίο εντάχθηκαν τα τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που λειτουργούσαν στο Αγρίνιο. Τρίτο σημείο-σταθμός, η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Ποια είναι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος;

Το Τμήμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας τη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων με τις νέες τεχνολογίες. Η διαχείριση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και η σύνδεσή του με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί αντικείμενο πανεπιστημιακής έρευνας και προβληματισμού με εντυπωσιακή αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε διεθνές επίπεδο από διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας την ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η δική μας. Μεγάλη αισιοδοξία δίνει η ηλικιακή σύνθεση των καθηγητών του (από τους 17 υπηρετούντες καθηγητές, οι 14 απέχουν 20 έως 25 χρόνια από την αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας), αποτελώντας σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης αξιόλογου ερευνητικού έργου. Πρέπει να αναφέρω εδώ ότι, παρά τις επανειλημμένες αλλαγές και τις επακόλουθες δυσκολίες, δεν υπήρξε κανένα αίτημα μετακίνησης καθηγητών προς άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και προς άλλα Πανεπιστήμια, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Τμήμα είναι συνεκτικό, ελκυστικό και σε αδιάσπαστη πορεία ανάπτυξης και υλοποίησης των ερευνητικών και διδακτικών του στόχων.

Ποια είναι η σχέση του Τμήματος με άλλα Τμήματα του Π.Π., Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού;

Το Τμήμα, που έχει χαρακτηριστεί ως μη έχον αντιστοιχία, επιδιώκει σταθερά τις συνεργασίες και την εξωστρέφεια. Αναφέρω ενδεικτικά ότι έχει αναπτύξει συνέργειες με παροχή διδακτικού έργου από τους καθηγητές του σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Φιλολογίας, ΤΕEΑΠΗ), Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. και άλλων Α.Ε.Ι.) Καθηγητές του πραγματοποιούν διαλέξεις ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε Τμήματα Α.Ε.Ι., αναλαμβάνουν ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασίες με καθηγητές άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Έχει υπογράψει και υλοποιεί συμφωνίες ΕRASMUS (με Πανεπιστήμια Κροατίας και Κύπρου) και συμφωνίες ακαδημαϊκής συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και καταξιωμένους επιστημονικούς φορείς. Συνεχίζει την ανασκαφή στο Άργος Ορεστικό, μαζί με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ποια προβλήματα/ελλείψεις αντιμετωπίζει το Τμήμα στο γενικότερο δύσκολο οικονομικό πλαίσιο που βρίσκεται η Ελλάδα;

Οι μεγάλες ελλείψεις στην τεχνική υποδομή του κτηρίου όπου στεγάζεται από το 2010 (το πρώην Μουσικό Γυμνάσιο, το οποίο παραχώρησε ο Δήμος Αγρινίου) καλύφθηκαν χάρη στις ενέργειες του Πανεπιστημίου Πατρών, επί ημερών της Πρυτάνεως κ. Κυριαζοπούλου. Η χωροθέτηση του Τμήματος δεν επιτρέπει στους φοιτητές την πρόσβαση σε πολλά από τα αξιόλογα διαθέσιμα μέσα και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και δεν τους εξασφαλίζει ακαδημαϊκά βιώματα και περιβάλλον ανάλογα αυτών των φοιτητών του Campus της Πάτρας.

Έχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος επαγγελματικά δικαιώματα;

Το Τμήμα ανήκει στη χορεία Τμημάτων χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Έχει καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους του με σημαντικές προοπτικές εργασιακής απορρόφησης και προσδοκά την ανταπόκριση της Πολιτείας για νομοθετική ρύθμιση.