Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23 Μάϊου 2017 και ώρα 08:30 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26)  για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών»«

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: