Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Εκκλησίας

Με το έργο αυτό διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος της Εκκλησίας, με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, τη λειτουργική του χρήση και την άριστη ανάδειξή του. Οι παρεμβάσεις που έγιναν είχαν στόχο να δημιουργήσουν συναίσθημα ηρεμίας, αλλά και ευχάριστης παραμονής στον εν λόγω χώρο. Για τους λόγους αυτούς, κατασκευάσθηκε μια μεταλλική πέργκολα, λεπτεπίλεπτης κατασκευής και ιδιαίτερης αισθητικής, η οποία συμπληρώνεται με αναρριχώμενα φυτά, έτσι ώστε να δημιουργείται μια φυσική σκίαση στο προαύλιο χώρο. Έγιναν εργασίες διευθέτησης όμβριων στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και εργασίες επισκευής υγρομονώσεων στην στέγη. Επίσης, κατασκευάσθηκε καθιστικός πάγκος από σκυρόδεμα, έμπροσθεν του οποίου, τοποθετήθηκε δάπεδο από διακοσμητικό σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης. Τέλος, έγιναν φυτεύσεις με φυτά μπορντούρας περιμετρικά των παρτεριών, αναρριχώμενα φυτά, θάμνους καλλωπιστικούς, αλλά και φυλλοβόλα δένδρα. Οι φυτεύσεις συμπληρώθηκαν, με την σπορά χλοοτάπητα, αλλά και με αυτόματο σύστημα ποτίσματος.

Το έργο εκτελέσθηκε με διαγωνισμό, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου έως το τέλος Απριλίου, με μελέτη και επίβλεψη της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου, ανήλθε στο ποσό των 31.849,40€ και για την εκτέλεσή του δαπανήθηκε το ποσό των 29.301,45€.