Πρόσκληση Μελών ΔΕΠ για Επιμορφωτικό Έργο

Σας ενημερώνουμε για την από 25-8-2017 Πρόσκληση, του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πάτρας, προς τα μέλη ΔΕΠ που αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΓΕΛ.

Χρήστες: