Υπεύθυνος: Κων/νος Ασημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής
Γεωργία Κωνσταντοπούλου, ΠΕ Ψυχολόγος, τηλ. 2610969897, fax: 2610997975, e-mail: healthcons@upatras.gr