Νομοθεσία για την εκλογική διαδικασία Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων:
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Παν. Πατρών 2019
ΦΕΚ 4690/2020
ΦΕΚ 4692/2020
ΚΥΑ Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

ΦΕΚ 4485/2017

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Βασίλειος Κόμης ( ΦΕΚ 365/12.7.2016 ) (Προκήρυξη Εκλογών, Έντυπο Υποψηφιότητας Κοσμήτορα)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)
 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών)

ΦΕΚ 345/20.6.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΦΕΚ 547/9.8.2019
Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας (αρχικά ως Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών)

ΦΕΚ 377/3.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Τμήμα Μουσειολογίας ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Φιλολογίας

ΦΕΚ 411/20.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΕΚ 390/9.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

 

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Γεώργιος Σαλάχας( ΦΕΚ 637/29.8.2019 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Γεωπονίας ΦΕΚ 637/29.8.2019
Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας  
Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής ΦΕΚ 309/30.5.2019
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΦΕΚ 637/29.8.2019

 

 

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Κοσμήτορας: Σταυρούλα Γεωργοπούλου ( ΦΕΚ 637/29.8.2019 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Λογοθεραπείας ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Νοσηλευτικής ΦΕΚ 637/29.8.2019
Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΦΕΚ 637/29.8.2019

 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Κοσμήτορας: Δημήτριος Καρδαμάκης ( ΦΕΚ 353/22.6.2018 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Tμήμα Ιατρικής

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου

Tμήμα Φαρμακευτικής

ΦΕΚ 613/23.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου

 

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Γεώργιος Παπαθεοδώρου ( ΦΕΚ 374/2.7.2018 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Βιολογίας

ΦΕΚ 345/20.6.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα Γεωλογίας

ΦΕΚ 640/4.12.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα Μαθηματικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα Φυσικής

ΦΕΚ 62/7.2.2018 & ΦΕΚ 612/23.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα Χημείας

ΦΕΚ 613/23.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

 

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κοσμήτορας: Βασίλειος Βουτσινάς ( ΦΕΚ 85/16.2.2018 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΦΕΚ 377/3.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΦΕΚ 377/3.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

ΦΕΚ 637/29.8.2019

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΦΕΚ 637/29.8.2019
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

 

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

Κοσμήτορας: Δημήτριος Ματαράς ( ΦΕΚ 353/22.6.2018 ) (Προκήρυξη Εκλογών)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (αρχικά ως Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (αρχικά Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

ΦΕΚ 411/20.7.2018

Προκήρυξη

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (αρχικά ως Μηχανολόγων Μηχανικών)

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Προκήρυξη