Νομοθεσία για την εκλογική διαδικασία Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων:
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Παν. Πατρών 2019
ΦΕΚ 4690/2020
ΦΕΚ 4692/2020
ΚΥΑ Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

ΦΕΚ 4485/2017

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Βασίλειος Κόμης ( ΦΕΚ 365/12.7.2016 ) (Προκήρυξη Εκλογών, Έντυπο Υποψηφιότητας Κοσμήτορα, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι: Κόμης, Αποτέλεσμα)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι  (για Πρόεδρος: Νικολάου, για Αναπλ. Πρόεδρος: Παναγιωτακόπουλος )

Αποτελέσματα

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών)

ΦΕΚ 345/20.6.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Κονδύλη, για Αναπλ. Πρόεδρος: Μουρίκη )

Αποτελέσματα

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΦΕΚ 547/9.8.2019
Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας (αρχικά ως Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών)

ΦΕΚ 377/3.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Δαμάσκος, Κουκόπουλος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Γκουγκουλή, Κουτσομπίνας)

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Επαναληπτικής Αναπληρωτή Προέδρου

 

Τμήμα Μουσειολογίας ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Φιλολογίας

ΦΕΚ 411/20.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Ξυδόπουλος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Αρχάκης)

Αποτελέσματα

Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΕΚ 390/9.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου (pdf) (doc)
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου (pdf) (doc)

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Κόντος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Γουδέλη)

Αποτελέσματα

 

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Γεώργιος Σαλάχας( ΦΕΚ 637/29.8.2019 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Γεωπονίας ΦΕΚ 637/29.8.2019
Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας  
Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής ΦΕΚ 309/30.5.2019
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΦΕΚ 732/13.9.2019
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΦΕΚ 637/29.8.2019

 

 

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Κοσμήτορας: Σταυρούλα Γεωργοπούλου ( ΦΕΚ 637/29.8.2019 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Λογοθεραπείας

ΦΕΚ 732/13.9.2019

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Αποτελέσματα  (για Πρόεδρος: Τρίμμης)

Τμήμα Νοσηλευτικής ΦΕΚ 637/29.8.2019
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΦΕΚ 637/29.8.2019

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου
Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Φουσέκης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Ματζάρογλου)

Αποτελέσματα

 

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Κοσμήτορας: Δημήτριος Καρδαμάκης ( ΦΕΚ 353/22.6.2018 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Tμήμα Ιατρικής

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Γώγος, Μέγας, για Αναπλ. Πρόεδρος: Αντωνάκης, Βανταράκης )

Αποτελέσματα

Tμήμα Φαρμακευτικής

ΦΕΚ 613/23.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Κοντογιάννης, Νικολαρόπουλος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Λάμαρη, Παπαδημητρίου )

Αποτελέσματα

 

 

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Γεώργιος Παπαθεοδώρου ( ΦΕΚ 374/2.7.2018 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Βιολογίας

ΦΕΚ 345/20.6.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Κατσώρης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Κουτσικόπουλος)

Αποτελέσματα

Τμήμα Γεωλογίας

ΦΕΚ 640/4.12.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Ζεληλίδης, Ξυπολιά, για Αναπλ. Πρόεδρος: Σώκου)

Αποτελέσματα

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Πασπαλάκης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Γαλανάκης)

Αποτελέσματα

Τμήμα Μαθηματικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Τζερμιάς, για Αναπλ. Πρόεδρος: Ζαφειροπούλου)

Αποτελέσματα

Τμήμα Φυσικής

ΦΕΚ 62/7.2.2018 & ΦΕΚ 612/23.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Αναστασόπουλος, Λουκόπουλος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Λευθεριώτης)

Αποτελέσματα

Τμήμα Χημείας

ΦΕΚ 613/23.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Θεοχάρης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Μπόκιας)

Αποτελέσματα

 

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κοσμήτορας: Βασίλειος Βουτσινάς ( ΦΕΚ 85/16.2.2018 )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΦΕΚ 377/3.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Νεάρχου, για Αναπλ. Πρόεδρος: Παπαδημητρίου )

Αποτελέσματα

Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΦΕΚ 377/3.7.2018

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Θεοδωρίδης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Μπεληγιάννης)

Αποτελέσματα

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

ΦΕΚ 637/29.8.2019

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΦΕΚ 637/29.8.2019
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Πατρώνης, Τζελέπης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Κουνετάς)

Αποτελέσματα

------------

ΝΕΑ Προκήρυξη

Έντυπο Υποψηφιότητας Προέδρου

Έντυπο Υποψηφιότητας Αναπλ. Προέδρου

 

 

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

Κοσμήτορας: Δημήτριος Ματαράς ( ΦΕΚ 353/22.6.2018 ) (Προκήρυξη Εκλογών)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Αίσωπος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Κουφόπουλος)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (αρχικά ως Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Υποψήφιοι(1) , Υποψήφιοι(2) (για Πρόεδρος: Κουφοπαύλου, Θραμπουλίδης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Πυργιώτη)

Αποτελέσματα

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Γαλλόπουλος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Μπερμπερίδης)

Αποτελέσματα

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (αρχικά Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων)

ΦΕΚ 411/20.7.2018

Προκήρυξη

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Κουτελιέρης, Μακρίδης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Κούτσια)

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (αρχικά ως Μηχανολόγων Μηχανικών)

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Κωστόπουλος, Μούρτζης, για Αναπλ. Πρόεδρος: Λαμπέας, Νικολακόπουλος)

Αποτελέσματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΦΕΚ 582/15.11.2017

Προκήρυξη

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Τριανταφύλλου, για Αναπλ. Πρόεδρος: Δήμας)

Αποτελέσματα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη

Υποψήφιοι (για Πρόεδρος: Βαγενάς, Κορνάρος, για Αναπλ. Πρόεδρος: Παρασκευάς)

Αποτελέσματα