Ένας μαθησιακός περίπατος στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα

O “Μαθησιακός περίπατος στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα” είναι ένα ανοικτό διαδικτυακό μάθημα που αναπτύχθηκε από το έργο Erasmus+ με τίτλο “Open-up Entrepreneurship (OpEn)”. Στόχος του διαδικτυακού μαθήματος OpEn είναι να δώσει ανοικτή πρόσβαση στην εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα να λειτουργήσει προωθητικά για την ανάπτυξη της κοινότητας της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο.

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίες στο άμεσο μέλλον ή σε αυτούς που μόλις ξεκίνησαν την επιχείρησή τους. Προσπαθεί να τους ευαισθητοποιήσει και να τους εμπνεύσει προς την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Αναπτύσσει ικανότητες στοχεύοντας στη γνώση, στις δεξιότητες και στις στάσεις για την επιχειρηματικότητα, εντάσσοντας ταυτόχρονα σε αυτές την διάσταση της καινοτομίας και ιδιαίτερα την ψηφιακή συνιστώσα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα https://openup.upatras.gr/ και να «παρακολουθήσει» το μάθημα. Χρησιμοποιείται η προσέγγιση της αυτομελέτης και έχει συνολική διάρκεια 8 εβδομάδες, όπου κάθε εβδομάδα αντιστοιχεί σε 4 ώρες μελέτης/εργασίας για τον εκπαιδευόμενο. Διατίθεται σε τέσσερις
γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενότητες:

Την Επιχειρηματική ανάπτυξη για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων στη διοίκηση επιχειρήσεων

Την Ψηφιακή ανάπτυξη για τη βελτίωση των ικανοτήτων χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην επιχείρηση

Την Προσωπική ανάπτυξη για την ανάδειξη των ταλέντων και της δυναμικής των νέων επιχειρηματιών

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ποικίλες online δραστηριότητες μάθησης. Σε αυτές ο εκπαιδευόμενος δεν είναι παθητικός δέκτης γνώσης, αλλά καλείται να εμπλακεί δημιουργικά στη μάθηση. Εκτός από την παρακολούθηση σύντομων διαλέξεων και τη μελέτη σχετικού υλικού, ο εκπαιδευόμενος μοιράζεται τις εμπειρίες νέων επιχειρηματιών μέσα από τις αφηγήσεις τους και καλείται να δράσει. Συμπληρώνει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, χρησιμοποιεί εργαλεία, και συμμετέχει σε ομαδικές εργασίες ανατροφοδότησης. Με άλλα λόγια επιδιώκεται ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος να δημιουργήσει αξία!

To μάθημα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Erasmus+, από διακρατικό εταιρικό σχήμα, αποτελούμενο από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ως Επικεφαλής Εταίρο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Μπάρι (Ιταλία), το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (Ηνωμένο Βασίλειο), και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας του Μπούργκος (Ισπανία). Στην διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών που υλοποίησε το έργο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κώστα Τσεκούρα, καθ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ), συμμετείχαν οι Μ. Τζαγκαράκης, Β. Δασκάλου, Μ. Κομνηνού, και Α. Γκυπάλη από το ΤΟΕ, και τα μέλη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου μας, Ν. Αβούρης, Καθηγητής ΤΗΜΤΥ, Β. Κόμης, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Ο. Γεωργιάδου, Α. Κουτουλογένης, και Α. Φιλιππίδη. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το Τμήμα Δικτύων (UPnet) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το μάθημα παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/09/2017 στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα:
https://openup.upatras.gr,
http://www.openup-project.eu
https://www.facebook.com/openupproject/